Oopstandingtit.jpg (6310 bytes)

metiemhheb.jpg.jpg (6491 bytes)

opstanding2.jpg (3989 bytes)

grafstenen2.jpg (11360 bytes)

 

metiemned.gif (15583 bytes)

 

 


 

                   Opstanding van de doden

grafstenen3.jpg (24663 bytes)Door overtreding van Gods geboden heeft de dood zijn intrede in de wereld gedaan: Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten (Gen. 3:22). Aan het eind van het boek DaniŽl is het vertrouwen in de opstanding helder verwoord. Het is als de aankondiging van een vreugdevolle geboorte, die zal worden ingeleid door de smartelijke barensweeŽn van de messiaanse tijd: Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. En velen van wie slapen in de stoffige aarde zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven, genen tot schaamte en eeuwig afgrijzen (12:1-2).  Na het ontwaken bezingt de joodse gemeenschap in een lied, waarin een aantal centrale geloofsopvattingen verwoord zijn, ook de opstanding der doden: "God zal de doden doen herleven in de overvloed van Zijn liefderijke trouw". Het ontwaken uit de slaap is als het ontwaken uit de dood. Ook in het dagelijkse ‘Achttiengebed’ spreekt de gemeenschap haar geloof in de opstanding uit: "U bent machtig tot in eeuwigheid, Eeuwige, U die de doden leven doet. U schenkt zoveel bevrijding". Het geloof in de herleving der doden berust op de ervaring van Gods macht in natuur en geschiedenis. De God, Die de Rietzee deed splijten en Zijn volk redde van het water, Die Zijn getrouwen redde uit de vurige oven, zal Zijn geliefden ook zeker kunnen ontrukken aan het stof der aarde.

(Ets M. van Loopik)

opstanding.jpg (23653 bytes)Het leven in Deze Wereld mag de mens ten volle genieten. Tegelijk moet hij zich echter voorbereiden op het leven in de Komende Wereld. Dit leven is als een gang die toegang verschaft tot een feestzaal. We mogen niet aan de noden van het aardse bestaan voorbijgaan met het oog op een nieuwe schepping. Aan de andere kant ontneemt een eenzijdige gerichtheid op het aardse bestaan het leven elke zin, wanneer we niet ook toeleven naar Die nieuwe Schepping die eens komen zal. Onoplosbaar en toch vruchtbaar is de spanning van wat Rabbi Ja’akov gezegd heeft: "Een moment van ommekeer en goede werken in Deze Wereld is mooier dan het gehele leven in de Komende Wereld. Mooier is een moment van [geestelijke] voldoening in de Komende Wereld dan het gehele leven in Deze wereld". Enkelingen zoals de man in het graf van Elisja zijn voorgegaan (vgl. II Kon. 13:21).

Eens zullen alle rechtvaardigen van IsraŽl en de volkeren hun graven verlaten en het licht van de nieuwe wereld tegemoet treden. De toon van de Sjofar (zie ets) zal het lang verbeide moment aankondigen.

 ©  2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag  

op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen zijn in beperkte oplage verkrijgbaar. Oningelijst € 280,- per stuk,
ingelijst € 340,- per stuk (beeldafmeting 30 cm. bij 40 cm.; lijst 50 cm. bij 60 cm.).
MailF1F2.gif (4196 bytes) Voor reacties en bestelling
en van grafiek klik hier:  mailknop.jpg (682 bytes)

 

mainbuttonhome.jpg (1520 bytes)

 
 

mageen1-anim.gif (134791 bytes)