Sterb.jpg (1851 bytes) verzoendag.jpg (58255 bytes) Sterb.jpg (1851 bytes)
 

 

 


Grote Verzoendag - verzoening met God en mens

Het boek Leviticus (hoofdstuk 16) beschrijft hoe de hogepriester van IsraŽl op Grote Verzoendag offers bracht in de tabernakel (tempel). Hij deed dit ter verzoening van de schulden van het volk, zichzelf en zijn familie. Voor zichzelf en zijn huis offerde hij een stier. Voor IsraŽl nam hij een ram tot brandoffer en bestemde hij twee geitenbokken tot zondoffer. Hij liet het lot beslissen welk van beide bokken hij offerde en welke hij, symbolisch met IsraŽls schulden beladen, de woestijn inzond.

De profeten oordeelden de verzoenende werking van offers afhankelijk van oprechte boetvaardigheid en bereidheid tot ommekeer. Sociale hulp aan de armen is belangrijker dan een onoprechte offerdienst: Want in goedertierenheid [liefde en verantwoordelijkheid] heb Ik behagen en niet in slachtoffers, in kennis van God meer dan in brandoffers (Hos. 6:6). Een oude wijsheid verwoordt hetzelfde inzicht: Zoals water een vuur blust, zo verzoent liefdadigheid overtreding (Jezus Sirach 3:30). Ook studie en gebed brengen verzoening. Zij wenden het hart van de mens opnieuw tot God en tot de medemens, die immers - net als wijzelf - naar Gods evenbeeld geschapen is.

Op Grote Verzoendag worden de overtredingen die tegenover een medemens begaan zijn niet zomaar vergeven. Een schuldbekentenis tegenover de Allerhoogste is niet voldoende om onze schuld tegenover een medemens te delgen. Alleen wanneer de schuldige zich heeft verzoend met zijn benadeelde naaste, zal God zijn overtredingen vergeven. Verzoening speelt zich niet uitsluitend af tussen God en de boeteling.  Zijn medemens staat als het ware tussen hem en God in. Daarom kan niemand met een beroep op Gods genade straffeloos voorbijgaan aan de geschonden rechten van mensen.

Gods barmhartigheid voor de oprechte boeteling is ongekend groot. “De poort van het gebed is soms open soms dicht, maar de poort van ommekeer is nooit gesloten”, luidt een oud gezegde. Aan wie ommekeer doet, worden zijn overtredingen zelfs als verdiensten aangerekend.

Wverzoendaggr.jpg (30873 bytes)De ets toont onder meer de hogepriester, die met uitgestrekte armen en gespreide vingers de zegen uitspreekt over het verzamelde volk. De uitgespreide gebedsmantel herinnert aan de viering van Grote Verzoendag in de synagoge, wanneer de mannen hun ‘talliet’ (gebedsmantel) dragen. Wie een bebedsmantel draagt voelt als het ware Gods ontfermende hand op zijn schouders. Als een mantel is Gods barmhartigheid over de gemeenschap uitgespreid. Verder zijn de stier en de twee geitenbokken afgebeeld. De donkerste stelt de zogeheten ‘zondebok’ voor.  (Ets M. van Loopik)

 Deze ets is verschenen als illustratie in de Lezenaarbijbel van de Katholieke Bijbelstichting  ('s - Hertogenbosch 1998).

©  2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag

op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen zijn in beperkte oplage verkrijgbaar. Oningelijst € 280,- per stuk,
ingelijst € 340,- per stuk (beeldafmeting 30 cm. bij 40 cm.; lijst 50 cm. bij 60 cm.).

MailF1F2.gif (4196 bytes) Schrijf voor reacties en bestellingen naar mijn e-mailadres:  mailknop.jpg (682 bytes)

 

mainbuttonhome.jpg (1520 bytes)