Osjavoetit.jpg (2879 bytes)

 

                            Qkopchassied2.gif (8166 bytes)

Otitela.gif (18440 bytes)

Qkopchassied.gif (8147 bytes)

 

 

 

De openbaring van de Tora 

Vanaf de dag die volgt op de eerste dag van het Joodse Paasfeest telt de Joodse gemeenschap zeven weken. Op de vijftigste dag valt dan het Wekenfeest. In bijbelse tijden telde men vanaf het moment dat de eerste schoof van de gersteoogst naar de priesters in de Tempel werd gebracht tot aan het moment dat de eerstelingen van de tarweoogst, in de vorm van twee broden, samen met ander gaven als offers aan de priester werden aangeboden (zie Lev. 23:15).
Mede als herinnering aan de verwoesting van de Tweede Tempel door de Romeinen in het jaar 70 wordt het gebruik van de 'omer'-telling ('omer' betekent schoof) nog altijd in ere gehouden. Het tellen gebeurt door het uitspreken van een speciale zegenspreuk, en door het noemen van het aantal dagen en weken dat al voorbij is.
Er schuilt nog een veel diepere bedoeling in het gebruik. De bevrijding uit Egypte, die met  Pesach wordt gevierd, was nog niet volledig zolang de Tora nog niet aan het volk geopenbaard was. IsraŽl was al wel bevrijd van de fysieke slavernij in Egypte, maar was nog niet innerlijk verlost van de geestelijke verslaving aan het kwaad van afgoderij en immoraliteit. Daarom behoren Pesach en Sjavoe'ot bij elkaar. De Tora is de mensheid geschonken als een medicijn tegen de kwade drijfveer.

 

Osjavoe.JPG (23946 bytes)


Op de afbeelding is Mosje te zien, terwijl hij de stenen tafelen in ontvangst neemt. Hij doet dit om wille van het volk (En het volk bleef van verre staan, maar Mosje naderde tot de donkerte waarin God was [Ex. 20:21]). Waarom kreeg alleen Mosje de opdracht de berg te beklimmen?
De verklaring van de rabbijnen luidt: omdat Mosje een zeer bescheiden man was. Zoals water alleen stroomt van een hoge naar een lage plaats, zo verblijft kennis van Tora alleen bij iemand die zich nederig opstelt.  

(Ets M. van Loopik)©  2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag  

op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen zijn in beperkte oplage verkrijgbaar. Oningelijst € 280,- per stuk,
ingelijst € 340,- per stuk (beeldafmeting 30 cm. bij 40 cm.; lijst 50 cm. bij 60 cm.).
MailF1F2.gif (4196 bytes) Voor reacties en bestellingen van grafiek: e-mail:  mailknop.jpg (682 bytes)

 

mainbuttonhome.jpg (1520 bytes)

 

mageen1-anim.gif (134791 bytes)