NNaar home page:
Basisknopkl.jpg (825 Byte)

Van U is de grootheid, de macht, de heerlijkheid, de overwinning ...adamkabb.jpg (53260 Byte)
 

Kab7-titel.jpg (33852 Byte)
Kabbala - tien sefirotadamkabb.jpg (53260 Byte)
kABGROEN.jpg (1821 Byte) kABGROEN-R.jpg (1849 Byte)

 

 

Kab-Netzach-7.jpg (124808 Byte)

 


Nètzach


Beschrijving van de Kleurets:

Kab-plat.jpg (8333 Byte)In het bovenste gedeelte van de plaat is de Hebreeuwse letter ‘noen’ groot weergegeven. De ‘noen’ van Nètzach - overwinning, dominantie, exuberantie. Nètzach staat voor een fysische en fysieke impuls, die - zoals kenmerkend voor de krachten die behoren tot de rechterhelft van de kosmische mens - in onbeteugelde staat niet onderworpen zijn aan het inperkende juk van de menselijke vrije wil. Nètzach correspondeert met het rechterbeen van de hemelse mens. Een van de mystieke en symbolische betekenissen van de letter ‘noen’ is produktiviteit.
Nètzach vertegenwoordigt in de aardse mens onder meer de seksuele drift, die beteugeld dient te worden door de afremmende potentie van de tegengestelde kracht in Hod - distinctie, majesteit.

De fysische kracht van Nètzach is er een van uittreden en doordringen. Dit is op abstracte manier in de figuratie van de ets verbeeld. Een aantal figuurtjes op de plaat wekken de associatie met de ingewanden en met het menselijke autonome zenuwstelsel. Tevens ziet u een kabbalistisch teken van zich verdichtende vierkanten, een soort labyrint. Dit abstracte teken wijst op de gelaagdheid van de werkelijkheid, onder de oppervlakte waarvan innerlijke werelden schuilgaan. Het groen kenmerkt vegetatie en de wereld van levende organismen.

Volgende sefira (7) 'Hod' knoppijl.gif (1321 Byte)   Terug naar 'Tif`èrèt'   knoppijlter.gif (1328 Byte)


©  2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag  
op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd  zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen - met als thema de tien sefirot  - zijn in beperkte oplage (20 exemplaren) verkrijgbaar. Oningelijst € 400,- per stuk, ingelijst € 475,- per stuk (beeldafmeting 40 cm. bij 50 cm.; lijst 60 cm. bij 85 cm.).
MailF1F2.gif (4196 bytes)
Voor reacties en bestellingen van grafiek:e-mail:  mailknop.jpg (682 bytes)