Naar home page:
Basisknopkl.jpg (825 Byte)

'Eeuwige, mijn God, U bent zeer groot, u hebt Zich met majesteit en luister omkleed'


adamkabb.jpg (53260 Byte)

Kab8-titel.jpg (34763 Byte)
Kabbala - tien sefirot


adamkabb.jpg (53260 Byte)
kABGROEN.jpg (1821 Byte) kABGROEN-R.jpg (1849 Byte)

 

 

Kab-Hood-8.jpg (131000 Byte)

 


Hod

Beschrijving van de kleurtets:

                          Kab-plat.jpg (8333 Byte)    

Rechts - langs de rand van de plaat - ziet u fragmenten van een muur, als teken van de vrouwelijke, afgrenzende, inperkende en ingetogen krachten in de linkerkolom van de kosmische mens. Hod correpondeert met het linkerbeen an de hemelse mens.
In het midden staat een vrouw afgebeeld die haar schaamte ze bedekt. Hod is een eigenschap van de Eeuwige: 'U heeft Zich met majesteit en luister omkleed; Hij hult Zich in het licht als in een mantel' (Ps. 104:1-2). De Eeuwige openbaart Zich en treedt naar buiten, maar tegelijkertijd trekt Hij Zich ook terug en verhult Hij Zich. De paradox van een gelijktijdige immanentie en transcendentie van God is kenmerkend voor alle mystiek. De rode kleur past bij de geaardheid van de linkerkolom van de drie zuilen, waaruit de kosmische mens is opgebouwd. Twee buitenste kolommen - links en rechts - met tegengestelde extreme krachten; en daar tussenin een middenkolom waar die polaire extremen hun balans vinden en samenkomen. Ook Hod is - evenals haar tegenpool in Nčtzach - een kracht die zich manifesteert in fysische en fysieke verschijnselen. De niet door Hod beteugelde potentie van Nčtzach zou de mens bijvoorbeeld kunnen aanzetten tot daden van destructieve wellust. Wanneer Nčtzach echter te weinig ruimte zou krijgen, zou de niet afgeremde werking van Hod ons doen vervallen tot seksuele frigiditeit. Ook op allerlei andere fysische niveaus doen beide krachten - Hod en Nčtzach - zich in de wereld gelden. De gehele fysische schepping berust op hun wisselwerking. Aharon en Mosjč en staan bij de kabbalisten model voor deze beide krachten van Nčtzach en Hod, de onbesuisde Mosjč tegenover de meer ingetogen Aharon. Samen treden zij effectief op tegen Farao en leiden het volk.

Volgende sefira (9) 'Jesod' knoppijl.gif (1321 Byte)   Terug naar 'Nčtzach'   knoppijlter.gif (1328 Byte)


©  2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag  
op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd  zonder mijn voorafgaande toestemming.

De orginele etsen - met als thema de tien sefirot  - zijn in beperkte oplage (20 exemplaren) verkrijgbaar. Oningelijst € 400,- per stuk, ingelijst € 475,- per stuk (beeldafmeting 40 cm. bij 50 cm.; lijst 60 cm. bij 85 cm.).
MailF1F2.gif (4196 bytes)
Voor reacties en bestellingen van grafiek:e-mail:  mailknop.jpg (682 bytes)