Aaps126.gif (3025 bytes)

 

 

 

 

Sjofar1.jpg (5747 bytes)

Psalm126groot.jpg (35274 bytes)

 

 

 

Sjofar2.jpg (5862 bytes)

 

 

      Psalm 126

1. Een pelgrimslied (lied der opgangen)
Wanneer de Eeuwige een keer brengt  in de gevangenschap van Tzion,
zullen wij zijn als dromers.
2. Dan zal onze mond vol zijn van gelach,  en onze tong van jubel;
dan zullen ze bij de volkeren zeggen: De Eeuwige heeft grote dingen gedaan met deze.  
3. De Eeuwige heeft grote dingen met ons gedaan, wij waren verblijd.
Breng toch een keer in onze gevangenschap, als waterbronnen in het droge zuiden.
4. Zij die zaaien met tranen, zullen oogsten met gejuich.
5. Wie huilend zal voortgaan, dragend een handvol zaaizaad, zal zeker thuiskomen met gejuich,
dragend zijn schoven.   

 

Korte beschrijving van ets

Links boven ziet u het eerste boogje van de nieuwe maan, bij uitstek symbool van hoop. De vernieuwing van de maan is vanouds beleefd als  teken en gezien als metafoor voor de vernieuwing van de geschiedenis: “Rabbi Simeon ben GamaliŽl zegt: ‘Zoals de dagen van de Nieuwe Maan geheiligd en vernieuwd worden in Deze Wereld, zo zal IsraŽl in de toekomst geheiligd en vernieuwd worden (…), want er is gezegd: Heilig zullen jullie zijn, want Ik de Eeuwige, jullie God, ben heilig (Lev. 19:1).’”

De Sjofar vlak onder de maansikkel en daaronder weer een afbeelding van de zogeheten ‘Gouden Poort’ zijn messiaanse tekenen. Eens zal de Grote Sjofar weerklinken om de komst van de messias aan te kondigen, alsook om de terugkeer van IsraŽls ballingen en de opstanding van de doden in te leiden. De Gouden Poort bevindt zich aan de oostzijde van het tempelterrein. Men benadert hem vanuit de richting van de olijfberg. Naar verluidt zal de nu nog dichtgemetselde poort ooit weer worden geopend en zal de messias daardoor de stad Jeruzalem binnengaan.

Een groenkleurige hand biedt ons als de Gouden Poort en een Tora-rol aan, droom en  woord, belofte en opdracht. Het is de hand van de zaaier, want samen met het woord is Gods volk over de aarde uitgezaaid.

De stad Jeruzalem licht op in het midden van het beeld, als een nog ijle droom tussen donkere heuvels. Ballingen bewegen zich van rechts naar links, vanuit een onderworpen en gebukte houding richten zij zich op, kijkend in de richting van de Tora en de Gouden Poort.©  2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag  

op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen zijn in beperkte oplage verkrijgbaar. Oningelijst € 280,- per stuk,
ingelijst € 340,- per stuk (beeldafmeting 30 cm. bij 40 cm.; lijst 50 cm. bij 60 cm.).

MailF1F2.gif (4196 bytes) Voor reacties en bestellingen van grafiek klik hier:  Contact via e-mail-adres

 

knoppijlter.gif (1108 bytes) Naar vorige psalm       

 

mainbuttonhome.jpg (1520 bytes)