Sjirmaaloot.JPG (5768 bytes)

 

 

.Ps122pl.gif (48693 bytes)

 

Trappenlied
1. Wie op de Eeuwige vertrouwen zijn als de berg Tsion, die niet wankelt, en altijd blijft.
2. Jerusalem, bergen zijn rondom haar, zo is de Eeuwige rondom Zijn volk,
van nu af tot in eeuwigheid.
3. Want niet zal de scepter van de wetteloosheid rusten op het erfdeel der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet naar onrecht uitstrekken.
4. Doe goed, Eeuwige, aan de goeden en aan wie oprecht zijn in hun harten.
5. Hen die neigen tot kronkelpaden zal de Eeuwige verdrijven, samen met de bedrijvers van ongerechtigheid.
Vrede zij over IsraŽl

 

ps125.gif (6006 bytes)

Wie op de Eeuwige vertrouwt, vergelijkt de psalmdichter met Tsion (vs. 1). Het woord Tsion is verwant aan de woordstam Hebreeuwse tsijjťn = tekenen. Wie op de God van IsraŽl vertrouwt,  zal even 'tekenend' en uitzonderlijk worden als de heilige berg. Tsion vormt als het ware de navel van de wereld en is een plek die nooit verloren zal gaan. De rechtvaardigen wacht samen met de berg Tsion een grootse toekomst. Zo waar als Tsion volgens profetische voorzeggingen is verwoest - de berg Tsion die verwoest ligt, waarop de vossen ronddolen (Klaagl. 5:18) - zo waar zal Tsion nooit   verloren gaan: Gij Eeuwige, Uw troon is tot in eeuwigheid (ibid. vs. 19; Alsjiech).
De psalmdichter trekt de metafoor nog verder door. Zoals Tsion veilig ingeklemd ligt tussen hoge heuvelen, zo drapeert de Eeuwige Zich als het ware in Zijn beschermende aanwezigheid rond Jerusalem. 
De scepter van de wetteloosheid zal niet rusten op het erfdeel van de rechtvaardigen (vs. 3). De ets bij deze Psalm verbindt deze belofte met het visioen van de vliegende boekrol in het profetenboek Zecharja.

(Ets M van Loopik)Psalm125ets.JPG (17773 bytes)
In hoofdstuk 36 van Jeremia lezen we hoe Baruch ben Neria een dreigrede van Jeremia op schrift stelt in de vorm van een boekrol. Wanneer deze rol aan koning Jojakiem in zijn winterpaleis voorgelezen wordt, laat hij hem in repen snijden en in het vuur werpen. De rol roept IsraŽl en Juda op omkeer te doen en bevat tevens waarschuwingen aan het adres van de volkeren. De profeet Zecharja doet deze afschuwelijke geschiedenis in zijn visioen te niet. In zijn droombeeld zweeft een boekrol met vloektekst tussen hemel en aarde. Geen sterveling is in staat hem te vernietigen, zoals eens de kwaadaardige en arrogante Jojakiem deed. Volgens de rabbijnse verklaarders was de vloek van de rol bovenal gericht tegen opportunisten en oplichters onder de volkeren, die de huizen en huisraad van de weggevoerde Joodse ballingen hadden ingepikt. Op leugenachtige wijze (met mijneed) ontkenden zij de rechtmatige aanspraak die de teruggekeerde Joodse ballingen op hun voormalig eigendom maaten: Ik heb die [rol] doen uitgaan, luidt het woord van de Eeuwige der Heerscharen, en hij komt tot aan het huis van de dief, en tot het huis van hem die (valselijk) bij Mijn naam zweert; en hij overnacht in zijn huis en vernietigt het, zowel zijn houtwerk als zijn stenen (Zech. 5:4-5).  De vijanden zullen er niet in slagen hun scepter over het bezit van IsraŽls rechtvaardigen te zwaaien. Er rust geen zegen op hun gestolen bezit. Voor hen die wederrechtelijk Joods bezit hebben genaast, zal niet langer plaats zijn in het land. Hun kwalijke houding zal daarom geen slechte invloed meer op de rechtvaardigen  kunnen uitoefenen (vgl. Radak op Ps. 125).
Uiteindelijk wacht IsraŽl vrede en voorspoed. De vreugde hierover komt op de ets tot uitdrukking in de  kring van dansende mensen onder de boekrol.  De Sjofar kondigt betere tijden aan.©  2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag  

op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen zijn in beperkte oplage verkrijgbaar. Oningelijst € 280,- per stuk,
ingelijst € 340,- per stuk (beeldafmeting 30 cm. bij 40 cm.; lijst 50 cm. bij 60 cm.).
MailF1F2.gif (4196 bytes) Voor reacties en bestellingen van grafiek klik hier:  Contact via e-mail-adres

knoppijlter.gif (1108 bytes) terug naar vorige psalm  knoppijl.gif (1102 bytes) ga naar volgende psalm

 

mainbuttonhome.jpg (1520 bytes)