handen.gif (17074 bytes)
Btiktit.jpg (4749 bytes)

clarinetb.gif (1864 bytes)Ttikkan.gif (4657 bytes)clarinet.gif (1869 Byte)

 

Tikkoen Olam - herstel van de wereld

handenc.jpg (4599 bytes)Herstel en vervolmaking van de schepping zijn alleen mogelijk door middel van ommekeer - tesjoeva. ‘Terugkeer’ is ook een mogelijke weergave van dit Hebreeuwse begrip. De ommekeer van de gemeenschap betekent tegelijkertijd de terugkeer naar het land der vaderen en naar de ongeschonden staat van het paradijs. Rabbi Avraham Kook (1865-1935), mysticus en eerste Aschkenazische opperrabbijn van IsraŽl, heeft de ervaringswereld van de Joodse mystiek op poŽtische wijze onder woorden gebracht. In zijn woorden beluisteren wij het onwrikbare vertrouwen in de komst van de messiaanse tijd, waarin de breuk der schepping zal zijn geheeld. Zonder ommekeer zou er geen hoop voor deze wereld bestaan. Volgens de mening van Rav Kook herkennen we een eerste en schuchter begin van verlossing in de staat IsraŽl, niettegenstaande alle onvolkomenheden van dit land.handen.jpg (4596 bytes) Zijn woorden zijn stimulerend en vormen een enthousiast pleidooi voor vernieuwing. Ze sporen ook aan om oude ingesleten gedrags- en denkpatronen los te laten. In zijn boek over omkeer en berouw schrijft Rav Kook: ‘De toekomst zal de wonderen van de kracht van ommekeer onthullen. Deze onthulling zal belangrijk blijken voor de gehele wereld, meer dan men zich kan indenken, en in veel grotere omvang dan alle verwonderlijke toekomstvisies die men doorgaans waarneemt in elk bereik van leven en bestaan. Tot deze nieuwe openbaring zal ieders hart zich in verwondering aangetrokken voelen, in zodanige mate dat haar geest op allen invloed zal uitoefenen. Dan zal de wereld tot haar ware wedergeboorte worden opgewekt. Zonde zal ophouden te bestaan, de geest van onreinheid zal verteerd worden en alle kwaad zal als rook verdwijnen (Rav Kook, Orot ha-Tesjoeva).

Btikkoen.JPG (19277 bytes)
Op de ets ziet u een man die uit het donker oprijst en in de richting van het licht ‘groeit’. Zijn hand heeft de vorm van de Hebreeuwse letter ‘sjin’, de eerste letter van het woord ‘sjalom’ (vrede) en het woord ‘sjelemoet’ (volkomenheid, gaafheid).

(Ets M. van Loopik)

 

 

 

 

 

 

Terug naar Sjvirat ha-keliem (Breken der vaten)   knoppijlter.gif (1328 Byte)©  2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag  
op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd  zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen zijn in beperkte oplage verkrijgbaar. Oningelijst € 280,- per stuk,
ingelijst € 340,- per stuk (beeldafmeting 30 cm. bij 40 cm.; lijst 50 cm. bij 60 cm
.).
MailF1F2.gif (4196 bytes) Voor reacties en bestellingen van grafiek:e-mail:  mailknop.jpg (682 bytes)

 

mainbuttonhome.jpg (1520 bytes)

 

mageen1-anim.gif (134791 bytes)