aasjevird.gif (7124 bytes)

aasjevirb.gif (15636 bytes)

 

aabreken.gif (11421 bytes)

 

Onze gefragmenteerde wereld wordt in stand gehouden door Gods eenheid. De schepping is echter niet perfect. Haat en onenigheid bedreigen het voortbestaan ervan. Wij leven in een gebroken wereld. De Kabbala spreekt op metaforische wijze over de imperfectie van de wereld. Al aan het begin van de schepping gingen er dingen mis. Vanuit En Sof (wat zonder einde is) stroomden twee soorten licht. Eerst een vormeloze en ongebreidelde overvloed van creatief licht - de kracht (energie) van Gods chŤsŤd (liefde, liefderijke trouw). Deze nog ongebreidelde licht-energie werd in bedwang gehouden door een ander kracht - de kracht van gerechtigheid (din). De kracht van gerechtigheid stelt grenzen aan de kracht van Gods liefde en houdt haar bijeen in ‘vaten’ van inperkende energie. Zo ontstond de wereld van de Sefirot - gestructureerde emanaties van goddelijke energie. Door een disharmonie in die goddelijke wereld van de Sefirot braken de vaten. Vonken van goddelijk licht werden weggeslingerd in de richting van onze stoffelijke en aardse werkelijkheid, die ‘ver’ van God verwijderd is. Deze heilige vonken worden in de wereld gekluisterd door kwade machten, gevangen gehouden in ‘kelippot’ - bolsters van kwaad.

aaplaatje.jpg (24680 bytes)
Als gevolg van deze catastrofe is ook de harmonie tussen liefde en recht in onze wereld verstoord. Gescheiden van haar hemelse oorsprong werd de aarde een plaats van duisternis, onenigheid, onreinheid en ontheiliging. Door zijn handelwijze heeft de mensheid deze breuk vergroot. De wereld lijdt en IsraŽl is in ballingschap gedreven.

Op de ets ziet u de baardige kop van Nebukadnetsar, de Babylonische koning die in de dagen van koning Zedekia de overgeblevenen van IsraŽl in ballingschap voerde. Een brandende synagoge, grafstenen en een man in kampkleding complementeren het beeld van de catastrofe die over IsraŽl is gekomen.

(Ets M. van Loopik)

 

 

 

 

Verder naar Tikkoen (Herstel)   knoppijl.gif (1321 Byte)       Terug maar Tzimtzoem (Goddelijke zelfInperking)     knoppijlter.gif (1328 Byte)©
 2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag  

op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd  zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen zijn in beperkte oplage verkrijgbaar. Oningelijst € 280,- per stuk,
ingelijst € 340,- per stuk (beeldafmeting 30 cm. bij 40 cm.; lijst 50 cm. bij 60 cm.).
MailF1F2.gif (4196 bytes) Voor reacties en bestellingen van grafiek:e-mail:  mailknop.jpg (682 bytes)

 

mainbuttonhome.jpg (1520 bytes)

 


mageen1-anim.gif (134791 bytes)