adamkabb.jpg (53260 Byte)


 

Qkopchassied.gif (8147 bytes)

Qtitelexp.jpg (10002 bytes)

Qtismtsoem.jpg (4298 bytes)

Qkopchassied2.gif (8166 bytes)

 

Een oude rabbijnse traditie zegt: 'God is de plaats van de wereld, maar de wereld is niet Zijn plaats'. Qkabbalsym.gif (7610 bytes)De mystieke ervaring van Gods aanwezigheid in de wereld is paradoxaal van aard. Hoewel God overaal aanwezig is, is de stoffelijke wereld in geen enkel opzicht aan hem gelijk. God maakte als het ware een punt in Zichzelf leeg om ruimte te creŽren voor een wereld, die niet geheel en al met Hem samenvalt. Hij is niet slechts de Alaanwezige, maar tegelijkertijd ook de Afwezige. Ook de afwezigheid van God is eigen aan de wereld waarin wij leven. Op een bepaalde manier heeft het Opperwezen Zich daaruit teruggetrokken. Het Hebreeuwse woord voor wereld luidt olam. Het bevat een woordstam die 'verbergen' betekent. De Schepper schiep een wereld die tegenover Hem is en die over Qkabbalsym2.gif (10563 bytes)een bepaalde mate van onafhankelijkheid beschikt. De mens staat tegenover het Aangezicht van zijn Maker en de Schepper roept hem ter verantwoording. De Eeuwige laat hem in zijn handelen vrij, zoals een vader de hand van zijn kind loslaat om het zelfstandig te leren lopen. Hij schiep de mens tot een creatuur dat zijn eigen keuze kan maken tussen goed en kwaad.  
Op de ets is de gedachte dat God Zichzelf teruggetrokken heeft gesymboliseerd in de vorm van een lus. Het kleinste gedeelte daarvan, dat de oneindigheid van God representeert, is leeg. Het andere en grotere deel omvat de gestalte van een menselijk figuur. Deze figuur stelt de hemelse en kosmische mens voor, waarvan alle mensen een mini-afbeelding vormen. Volgens een oude traditie is Adam zo groot geschapen, dat hij met de voeten op de aardbodem stond terwijl zijn hoofd tot in de hemel reikte, als een brug tussen hemel en aarde. Zijn lengte werd echter met ieder overtreding die hij beging meer gereduceerd, totdat God dit proces van verkleining een halt toe riep.

 

Qadamkl.JPG (20616 bytes)
Haat en onrecht verscheuren onze werkelijkheid. Maar met de hulp van God zal de gebrokenheid van de schepping worden geheeld. Eens zullen hemel en aarde weer harmonieus verenigd zijn. Mozes heeft al een begin gemaakt met dit proces van restoratie, toen hij de berg Sinai beklom om de Tora in ontvangst te nemen. Hij drapeerde als het ware de hemel rond de berg Sinai en bracht ze bijeen. Vanaf dat moment heeft Israel de taak een brug tussen hemel en aarde te vormen, tussen de Eeuwige en Zijn wereld. (Ets M. van Loopik)

 

Verder naar Sjvirat ha-Keliem (het breken der vaten)  knoppijl.gif (1321 Byte)                      Terug naar Malchoet   knoppijlter.gif (1328 Byte)©  2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen

mag  op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen zijn in beperkte oplage verkrijgbaar. Oningelijst € 280,- per stuk,
ingelijst € 340,- per stuk (beeldafmeting 30 cm. bij 40 cm.; lijst 50 cm. bij 60 cm.).
MailF1F2.gif (4196 bytes) Voor reacties en bestellingen van grafiek:e-mail:  mailknop.jpg (682 bytes)

 

mainbuttonhome.jpg (1520 bytes)

 

mageen1-anim.gif (134791 bytes)