Naar home page:
Basisknopkl.jpg (825 Byte)

Geheiligde tijd en ruimteadamkabb.jpg (53260 Byte)

Kab10-titel.jpg (34088 Byte)
Kabbala - tien sefirotadamkabb.jpg (53260 Byte)
kABGROEN.jpg (1821 Byte) kABGROEN-R.jpg (1849 Byte)

 

 

Kab-Malchoet-10.jpg (131512 Byte)

 


Malchoet

Beschrijving van de kleurets

Kab-plat.jpg (8333 Byte)Malchoet, de laagste sefira, draagt in essentie alle negen hogere sefirot in zich. De afspiegeling van Malchoet in onze aardse werkelijkheid maakt alle kenmerken van de  kosmische mens en levensboom tastbaar voor mensen. Malchoet bevat de droom van een ideale wereld en van een messiaanse toekomst. Malchoet vertegenwoordigt het koninkrijk Gods, waarin Gods eigenschappen volledig tot hun bestemming zullen komen.

Links in het blauwe vlak, doorlopend naar onderen, is een haan afgebeeld. Dit dier maakt als eerste onderscheid tussen licht en duisternis, goed en kwaad, ballingschap en verlossing. De haan symboliseert een moment van inkeer en bewustwording. Het beeld van de haan correspondeert met de Hebreeuwse tekst in het linker vlak (sanguine kleur). De tekst komt uit Spreuken der Vaderen: ‘…ťn moment van omkeer in deze wereld weegt op tegen de gehele komende wereld.’ In dit vlak staat de Hebreeuwse letter ‘bet’ duidelijk zichtbaar geschreven. Met deze letter begint het scheppingsverhaal van de Joodse bijbel. De letter ‘bet’ vertegenwoordigt het getal ‘twee’ en vormt een stille vooruitwijzing naar de messiaanse tijd (en de komende wereld) die op ‘deze wereld’ zal volgen. De ‘bet’ is open in de Hebreeuwse schrijfrichting. Aan de voorkant, aan de bovenkant en aan de onderkant is deze letter gesloten, alsof ze ons wil zeggen: bemoei je niet met wat aan de wereld voorafgaat en niet met wat onder of boven de werkelijkheid van deze wereld is, maar richt je op de dynamiek van deze wereld zelf. Sta met beide benen in de ons gegeven schepping en geschiedenis.

De etsplaat bevat een cesuur in het midden, die het beeld als het ware in twee werelden verdeelt. De cesuur verwijst naar de gebrokenheid van het menselijke bestaan. De vaag doorlopende kleuren en de voortzetting van de kleuren boven en onder de cesuur geven aan, dat het leven ondanks alle gebrokenheid ook continuÔteit en samenhang kent. De verbrokkeling en imperfectie van onze existentie mogen we niet ontkennen, maar we mogen ons ook niet volledig en langdurig door lijden laten verpletteren. We leven met littekens, maar we leven wel! Leven is een opdracht.

Op het sanguine vlak zijn nog enkele ander messiaanse symbolen te zien: de kruik met manna, die sinds de tijd van de uittocht bewaard voor de toekomst wordt. De bloeiende staf van Aharon die eveneens aan het einde der tijden zal terugkeren. Een van de horens van de ram, waarmee Avraham Jitzchak als offer verving. Aan het eind der tijden zal de toon van deze horen - sjofar - weerklinken om de komst van de messias aan te kondigen. Een gescheurde gebedsmantel geeft aan hoe verdriet een mens uiteen kan rijten en hoe dit het persoonlijke vertrouwen in God kan bedreigen of zelfs aantasten. De regenboog die in de richting van de ‘scheppings-bet’ doorloopt, wijst op Gods trouw en beloften aan de mensheid. We hebben de gemeenschap nodig om ons vertrouwen te herwinnen en vast te houden. In het geel (kleur van spiritualiteit) gloort het Nieuwe Jeruzalem aan de horizon.

Aan de onderkant van de plaat danst een groep vreugdevol in het rond. De kring van dansende mensen is ontleend aan een beeld van op het strand (de Hora) dansende Joden die na de Sjoa in het land IsraŽl een nieuw toevluchtsoord vonden. Ze probeerden het leven, ondanks alle onuitwisbare verschrikkingen, weer met volle teugen te genieten en op te pakken. De paradox van vreugde en verdriet kenmerkt het bestaan. Nieuwe ruimte en nieuw licht ontstaan boven de hoofden van de dansers.
Rechts van hen zijn wat wilde structuren zichtbaar. Ze verbeelden de kelippot - de bolsters - die volgens de kabbalisten heilige vonken in onze stoffelijke wereld gevangen houden. Het is onze taak die hemelse vonken door vreugdevolle dienst aan God en door liefderijke daden uit hun aardse omklemming te bevrijden. Zo verbinden we hemel en aarde en heffen we de ballingschap op van een God, Die Zelf lijdt aan onze gebroken wereld.

Terug naar 'Jesod'   knoppijlter.gif (1328 Byte)   Terug naar het begin: 'Ein Sof'    knoppijlter.gif (1328 Byte)

Naar Tzimtzoem  knoppijl.gif (1321 Byte)


©  2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag  
op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd  zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen - met als thema de tien sefirot  - zijn in beperkte oplage (20 exemplaren) verkrijgbaar. Oningelijst € 400,- per stuk, ingelijst € 475,- per stuk (beeldafmeting 40 cm. bij 50 cm.; lijst 60 cm. bij 85 cm.).
MailF1F2.gif (4196 bytes)
Voor reacties en bestellingen van grafiek:e-mail:  mailknop.jpg (682 bytes)