ItitelHeb.jpg (5086 bytes)De Boom des Levens is niets anders dan Tora

 


Foto-Boek-Kabbala-klein.jpg (38708 bytes)

Marcus van Loopik

Uitg. Skandalon

Middelburg 2018

Mail naar info@skandalon.nl
(met als onderwerp 'kabbla als levenskunst')

ISBN 978-94-92183-64-4
Geluk, liefde, eigenbelang en rechtvaardigheid: het zijn thema's die elk individu en elke gemeenschap raken. Hoe kun je op een zinvolle manier je eigen leven vormgeven en bijdragen aan dat van anderen? Kortom: Wat is de kunst van het leven?

We kunnen te rade gaan bij 'onze' moderne, westerse filosofen en psychologen, maar vergeten dan andere, rijke, oeroude tradities. Zoals de kabbala, een mystieke joodse traditie die een diepgaand inzicht biedt in het wezen van de mens.

Kabbala als levenskunst laat zien hoe je als mens met een spirituele en analytische blik naar jezelf en de wereld om je heen kunt kijken. De mens is volgens de kabbalisten een vat vol tegenstrijdigheden in een gebroken werkelijkheid. De kabbala leert je echter om met jezelf en de wisselende lotgevallen van het bestaan in het reine te komen. De kabbala werkt helend.

Joodse mystiek is in de eerste plaats een manier van leven en beleven. De psychologische en therapeutische waarde en toepassing van kabbala staan in dit boek dan ook centraal. Dat maakt het geschikt voor iedereen die streeft naar helend zicht op het wezen van de mens.

Dr. Marcus van Loopik (1950) is juda´cus en grafisch kunstenaar. Joodse mystiek is voor hem een vanzelfsprekend onderdeel van zijn joods zijn. Hij promoveerde aan de VU op joods messianisme en publiceerde veel over het jodendom, onder andere voor het tijdschrift Tenachon (uitgave van Stichting Pardes).

Poerim-boekomslag-k.jpg (113834 bytes)

 


Ed. B. van den Berg, M. van Loopik en L. Mock

Uitg. Stichting Pardes

Amstedam 2019

ISBN 987-90-6446-113-2
De Esthernovelle in de Tenach, opgenomen in de bundel Geschriften, is een kunstig opgebouwde vertelling die zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen in de verbinding met het poerimfeest. De eindredactie in een tijd waarin het leven overeenkomstig Joodse gebruiken niet zomaar geaccepteerd werd in de niet-Joodse omgeving, heeft ertoe geleid dat dit boek voor de Joodse gemeenschappen door de eeuwen heen  een troost- en bemoedigingsnovelle is geweest. De vrijmoedigheid van de jonge Joodse koningin Esther die in het verborgene vanuit het paleis samenwerkt met haar neef Mordechai buiten het paleis om de acties van tegenspeler Haman onschadelijk te maken, maakt dit verhaal voor jong en oud een spannend drama. Hoe zal dit aflopen? Het boek dat voor u ligt, belicht vanuit meerdere perspectieven diverse sociaal-culturele en sociaal-politieke onderwerpen. Het kijken, denken en spreken vanuit meerdere gezichtshoeken, maakt dit boek uitermate geschuikt voor dialogische leren in leerhuizen en leergroepen.
Zicht op de Sina´


Marcus van Loopik

Uitg. Amphora
Amsterdam 2010

ISBN 978-9--6446-0678


MaimonidesMarcus van Loopik

Uitg. Amphora
Amstardam 2007

ISBN 978-90-6446-051-7


Balk en spinter


Marcus van Loopik

Uitg. Stichting Pardes
Amsterdam 2011

ISBN 978-90-809601-07


Chanoeka


Marcusvan Looipk

Uitg. Stichting Pardes
Amsterdam 2014

ISBN 987-94-92110-053

 

Klik hier voor meer informatie:

 

Klik hier voor meer informatie:

 

Klik hier voor meer informatie:

 

lik hier voor meer informatie:

Sinai.jpg (10981 bytes) Boek-Maimonklein.jpg (10209 bytes) BalkSplinterklk.jpg (10651 Byte) QQChanoekalichtpuntjes.jpg (73936 Byte)