Naar home page:

Basisknopkl.jpg (825 Byte)

'En de geest Gods zweefde over de oerwateren'

 

adamkabb.jpg (53260 Byte)


Kab2-titel.jpg (32159 Byte)
Kabbala - tien sefirotadamkabb.jpg (53260 Byte)
kABGROEN.jpg (1956 Byte) kABGROEN-R.jpg (1961 Byte)

 

 

Kab-Keter-2.jpg (79566 Byte)

 


KŤtŤr


Beschrijving van de kleurets:


Kab-plat.jpg (8333 Byte)De eerste sefira die uit Ein Sof emaneerde was KŤtŤr - een holle kroon. Het wezenskenmerk van deze sefira is een volstrekte leegte die in potentie alles kan bevatten. Elk begrip, elke voorstelling en elke tegenstelling verdwijnt in deze alles samenvattende sefira als het ware in het niet. Ze is de de negatie van al wat bestaat, een lege ruimte die gereed is om te worden gevuld. Voor de mens is KŤtŤr even ondoordringbaar als Ein Sof zelf. De ‘Kroon’ gaat in ondoordringbare duisternis gehuld. Er is een plek gemaakt voor de eerste openbaring van een eerste aanzet spirituele aanzet tot schepping. De duisternis wordt op de ets als het ware in flarden uiteengescheurd.

De letters ‘alef’ en ‘gimel’ geven de eerste paden aan waarlangs de goddelijke energie zal afdalen. De tweeŽntwintig letters vormen een soort pijpen (tzinnorot) waardoor de goddelijke energie zal stromen. De letters van het Hebreeuwse alfabet vormen samen met de tien Sefirot de zogeheten tweeŽndertig paden van goddelijke wijsheid. De sefirot zijn daarbij knooppunten die aan de zich openbarende goddelijke energie een steeds wisselend karakter en kleur verlenen. De letter alef representeert hier de sefira ‘Chochma’ (wijsheid). De Letter ‘gimel’ staat voor de sefira ‘Bina’ (inzicht). Samen vormen KŤtŤr, Chochma en Bina de hoogste en eerste triade van goddelijke eigenschappen. Ze verwijzen naar Gods cognitieve vermogens die we in de mens en de schepping weerspiegeld vinden.

De kroon is hol. Haar inhoud is zozeer onkenbaar voor de mens, dat ze voor hem in feite gelijk is aan het volstrekte niets. Onder de Kroon staat een soort zandloper afgebeeld. De bovenste helft ervan vormt het volmaakte spiegelbeeld van de onderste helft. Het midden van de zandloper brengt in beeld hoe voor de menselijke waarneming de zichtbare wereld zich uiteindelijk verdicht tot een enkel punt. Daaraan voorbij is geen waarneming meer mogelijk. In werkelijkheid beginnen voorbij dit punt echter nieuwe onstoffelijke werelden van licht en energie die - hoewel onzichtbaar - ons waarneembare bestaan genereren. Er bestaat oneindig veel meer dan wat het menselijke oog kan zien en het menselijke oor kan horen. Gehele werelden bevinden zich voorbij de overgang van materie naar energie, van het zichtbare naar het onzichtbare. Het geel verwijst - zoals in de ets van Ein Sof - naar de openbaring van Gods licht en energie. Voor de kabbala is schepping tegelijkertijd een voortgaand proces van openbaring.

Geheel onder in beeld ziet u een watervlakte afgebeeld met daarboven een veertje. Dit is de visuele weergave van de poŽtische regel waarmee het bijbelse scheppingsverhaal begint: ‘En de geest Gods zweefde over de oerwateren.’ Links en recht dalen twee licht- en energiestromen af. Ze symboliseren de voorbereiding op het licht van de eerste scheppingsdag.

Volgende sefira (2): 'Chochma'  
knoppijl.gif (1321 Byte)       Terug naar 'Ein Sof': knoppijlter.gif (1328 Byte)

 


©  2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag  
op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd  zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen - met als thema de tien sefirot  - zijn in beperkte oplage (20 exemplaren) verkrijgbaar. Oningelijst € 400,- per stuk, ingelijst € 475,- per stuk (beeldafmeting 40 cm. bij 50 cm.; lijst 60 cm. bij 85 cm.).
MailF1F2.gif (4196 bytes)
Voor reacties en bestellingen van grafiek:e-mail:  mailknop.jpg (682 bytes)