Naar home page:

Basisknopkl.jpg (825 Byte)

'De Eeuwige heeft mij bereid als het begin van Zijn weg.'


adamkabb.jpg (53260 Byte)Kab3-titel.jpg (32422 Byte)
Kabbala - tien sefirot


adamkabb.jpg (53260 Byte)
kABGROEN.jpg (1821 Byte) kABGROEN-R.jpg (1849 Byte)

 

 

Kab-Chochma-3.jpg (128130 Byte)

 


Wijsheid


Beschrijving van de kleurets:

Kab-plat.jpg (8333 Byte)Vrouwe wijsheid - Chochma - bestond al vanaf het begin der schepping. Zij was Gods raadgever en kameraad bij Zijn plannen om de wereld te scheppen. De Wijsheid - dat is de Tora - vormde het instrument waarmee God de schepping bouwde. Zij was het plan waarmee de Grote Architect Zijn universum begon te ontwerpen. De basis van deze voorstelling is voor de Wijzen Spreuken 8:22, waar vrouwe Wijsheid over zichzelf zegt: 'De Eeuwige heeft mij bereid als het begin van Zijn weg, vr Zijn werken, van toen af.’

In het hoofd van vrouwe Wijsheid werden de letters gevormd die de schepping moesten helpen te formeren. Chochma omvat een intutief besef, maar nog geen woorden en concepten. Chochma is opborrelende intutieve en creatieve kennis, die nog geen vaste vorm heeft aangenomen. De sefira ‘chochma’ is werkzaam in de flits van begrip die in onze geest oplicht, op een moment dat we nog niet in staat zijn te formuleren wat we precies begrijpen. Chochma wordt vertegenwoordigd door de eerste scheppingsdag (geestelijk licht) en de scheiding tussen licht en donker.

De kleine bol op de ets - met een lichte en donkere zijde - verwijst naar dag en nacht als gevolg van de omwenteling van de aarde. Links staan in het donkere vlak langs de rand van het beeld de wit oplichtende woorden geschreven: ‘jehi or’ - ‘er zij licht’. De letter ‘waw’ - beneden in het midden van de menselijke figuur - verwijst wederom naar de zes lagere sefirot van Ze’ir Anpin (de Jonge van Aangezicht). De centraal geplaatste menselijke figuur is vrouwe Wijsheid. De berg met de besneeuwde top rechts van haar verwijst terug naar de sefira ‘Ktr’, die de kabbalisten onder meer aanduiden als de witte top van de berg Hermon.

Wit is de kleur van het licht dat in feite alle kleuren (tegenstellingen) tot een eenheid verenigt, zodat ze niet meer apart te onderscheiden zijn. Alle kleine structuurtjes op de afbeelding wijzen naar het beginnende vlechtwerk van in Gods geest ontspringende gedachten.

Het kleine vlak met fijne en warrige structuurtjes aan de bovenzijde van de plaat verhult als een sluier de hoger gelegen sefira ‘Ktr’. Daarboven bevindt zich de bron van al wat is: ‘Wat zonder einde is’, Ein Sof. Ter accentuering van deze gedachte heb ik dicht onder dit vlak een vierkantje afgebeeld met lijnen die als een labyrint naar een middelpunt leiden. Dit is een veel gebruikt kabbalistisch symbool voor de zich steeds meer verdichtende weg van onze werkelijkheid, met een beweging van buiten naar binnen, tot aan het centrum.

Links lichten vormeloze vonken op, als gedachteflitsen die nog niet tot herkenbare gedachten gestold zijn. Geheel onder zijn donkere heuvels afgebeeld. Naar beneden toe - of moeten we zeggen naar buiten toe? - neemt de emanatie van het onkenbare en onzichtbare steeds meer vorm aan. Links onder is een geabstraheerde zuil van opspuitend bronwater te zien, uit onkenbare diepten opstijgend en naar buiten tredend.

Volgende sefira (3) 'Bina' knoppijl.gif (1321 Byte)   Terug naar 'Ktr'   knoppijlter.gif (1328 Byte)

 


 2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag  
op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd  zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen - met als thema de tien sefirot  - zijn in beperkte oplage (20 exemplaren) verkrijgbaar. Oningelijst € 400,- per stuk, ingelijst € 475,- per stuk (beeldafmeting 40 cm. bij 50 cm.; lijst 60 cm. bij 85 cm.).
MailF1F2.gif (4196 bytes)
Voor reacties en bestellingen van grafiek:e-mail:  mailknop.jpg (682 bytes)