Naar home page:
Basisknopkl.jpg (825 Byte)

'De Eeuwige heeft mij bereid als het begin van Zijn weg'


adamkabb.jpg (53260 Byte)


Kab4-titel.jpg (33958 Byte)
Kabbala- tien sefirot


adamkabb.jpg (53260 Byte)
kABGROEN.jpg (1821 Byte) kABGROEN-R.jpg (1849 Byte)

 

 

Kab-Bina-4.jpg (120747 Byte)


Bina

Beschrijving van de kleurets:

Kab-plat.jpg (8333 Byte)Bina is de grote kosmische moeder. Zij vormt de behuizing van wat in Chochma als een punt begint en vormeloos naar buiten treedt. Als een cirkel omgeeft ze de punt van Chochma. Met Bina krijgt Gods onbegrensde wijsheid eerst de mogelijkheid om een omgrensde vorm aan te nemen. Zo ontstaat het besef van afzonderlijke dingen met een eigen afgegrensde identiteit. De vorm van een bloem in het midden brengt in beeld hoe vanuit een centraal punt de schepping zich als een bloem ontvouwt. De bladen aan de bloem duiden de zeven scheppingsdagen aan. Bina maakt als eerste de indeling van ruimte en tijd mogelijk. Geheel links ziet u de vage contouren van kruiken of behuizingen. Het zijn de vaten (concepten) waarin de ongecontroleerde gedachten van Chochma worden opgevangen en een begrensde plek krijgen. De gele stroom naar beneden - tot aan de rechter onderzijde van de plaat - verbeeldt een zich verbredende en afdalende vloed van inzicht in de wereld. Hierin zijn de vormeloze vonken van Chochma nog altijd aanwezig. De vereniging van Chochma en Bina - van de intuÔtieve flits en conceptueel denken - maakt pas een gecontroleerd geestelijk leven mogelijk. Chochma is gesitueerd in de rechter hersenhelft van de kosmisch mens, Bina in de linker hersenhelft.
Links boven ziet u een vogelnest. Daaruit is de moeder weggevlogen. Alleen de eieren zijn achtergebleven. Het is een kabbalistische metafoor, die inzichtelijk maakt waarom de mens zich het beste met de lagere sefirot kan bezighouden en niet met wat het begripsmatige van Bina - de moedervogel - overstijgt.
In de rechthoekige vorm beneden staat de letter ‘dalet’ afgebeeld. Deze letter heeft als getalswaarde ‘vier’. Daarmee wijs ik indirect op de vier hoeken van de aarde en daarmee op begrenzing in ruimte en tijd.
Ook hier is bovenaan de ets een sluier aangebracht die de hogere sefirot als het ware afdekt. Hun inhoud gaat immers ons begripsvermogen en verstand te boven. De rode kleur is die van de linkerkant (kolom) van de Hemelse Mens, die vrouwelijk en convergerend is.

Volgende sefira (4) 'ChŤsŤd' knoppijl.gif (1321 Byte)   Terug naar 'Chochma'   knoppijlter.gif (1328 Byte)


©  2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag  
op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd  zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen - met als thema de tien sefirot  - zijn in beperkte oplage (20 exemplaren) verkrijgbaar. Oningelijst € 400,- per stuk, ingelijst € 475,- per stuk (beeldafmeting 40 cm. bij 50 cm.; lijst 60 cm. bij 85 cm.).
MailF1F2.gif (4196 bytes)
Voor reacties en bestellingen van grafiek:e-mail:  mailknop.jpg (682 bytes)