Naar home page:

Basisknopkl.jpg (825 Byte)

'Werp je brood uit over het water.'


adamkabb.jpg (53260 Byte)


Kab5-titel.jpg (33987 Byte)
Kabbala - tien sefirot


adamkabb.jpg (53260 Byte)
kABGROEN.jpg (1821 Byte) kABGROEN-R.jpg (1849 Byte)

 

 

Kab-Chesed-5.jpg (136843 Byte)

 


Chèsèd


Beschrijving van de kleurets

Kab-plat.jpg (8333 Byte)Op de ets ziet u een waterstroom afgebeeld, die over een bergtop stroomt. Het beeld wekt de associatie met een vers uit het boek Prediker: ‘Werp je brood uit over het water, want na vele dagen zul je het vinden’ (Pred. 11:1). Door de Wijzen uitgelegd als: verricht liefderijke daden, want vroeg of laat zul je daarvoor beloning in het leven ontvangen. Water staat ook symbool voor de vitaliserende kracht van Tora. Op de plaat ziet u een waterstroom vloeien over de scherpe rand van een spitse rots. Zoals water een rots kan doen afslijten, bezitten geweldloosheid en vergeving stille kracht. Het gebedskleed verwijst eveneens naar rachamiem - barmhartigheid. Wanneer we dit kleed bij het ochtendgebed over onze schouders draperen, voelen we als het ware de beschermende invloed van Gods hand.

De planten en zaden (boom) brengen de sefira ‘Chèsèd’ in verband met de derde scheppingsdag. Ook hier zien we weer de letter ‘waw’ (getalswaarde = 6), want Chèsèd vormt de eerste van de zes lagere sefirot, die bijeengebracht worden onder de noemer van Ze’ir Apin (de Jonge van Aangezicht). Chèsèd correspondert met de rechter arm van de kosmische en hemelse mens, die model staat voor onszelf.

De gedachte aan liefde en troost wordt gestimuleerd door de afbeelding van een gestileerde hand die iets aanreikt. Wie vol Chèsèd is, geeft zichzelf als het ware weg. Zonder een tegenovergestelde begrenzende kracht verliest alles zijn identiteit. Wie alleen maar lief is en die begrenzende tegenkracht geen ruimte geeft, wordt als water dat naar alle kanten vormeloos uitvloeit.

Verder is nog een tekst te zien met namen die Gods rachamiem (barmhartigheid) tot uitdrukking brengen. De twee figuren die elkaar omarmen zijn Adam en Eva, zowel in hun verbondenheid als in hun dualiteit van manlijke en vrouwelijke eigenschappen, van naar buiten treden en terugtrekken.

Volgende sefira (5) 'Gevoera' knoppijl.gif (1321 Byte)   Terug naar 'Bina'   knoppijlter.gif (1328 Byte)


©  2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag  
op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd  zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen - met als thema de tien sefirot  - zijn in beperkte oplage (20 exemplaren) verkrijgbaar. Oningelijst € 400,- per stuk, ingelijst € 475,- per stuk (beeldafmeting 40 cm. bij 50 cm.; lijst 60 cm. bij 85 cm.).
MailF1F2.gif (4196 bytes)
Voor reacties en bestellingen van grafiek:e-mail:  mailknop.jpg (682 bytes)