.Kikkersps104.gif (88086 bytes)

Psalm over de schepping

Psalm 104

 

Aan het eind van psalm 103 groeit Davids religieuze ervaring naar een hoogtepunt. Hij hoort als het ware de totale schepping Gods lof bezingen (103:22). Davids ziel zingt mee in het koor van de kosmos. Ps. 104 zet het ingestemde lied voort. Opnieuw roept David zijn ziel op de Eeuwige te loven. De herhaling van deze oproep maakt de twee psalmen tot een steeds meer aanzwellende melodie, waarvan we de mystieke ondertoon af en toe scherp kunnen horen.

 

DscPs104gr.jpg (34656 bytes)

Gods chèsèd - liefdevolle zorg - bedekt de wereld als met een deken of als een gebedskleed. De Tora en de Eeuwige zijn als een levensboom waaronder alle schepselen beschutting vinden.  De wisseling van dag en nacht geeft de mens precies wat hij nodig heeft, het licht en de warmte van de dag bieden gelegenheid tot werken, het donker van de nacht tot slaap en beschutting. 

(Ets M. van Loopik)

 

Tweemaal de Eeuwige
Zegen, mijn ziel, de Eeuwige; De Eeuwige, mijn God, U bent zeer groot (1). Tweemaal de Eeuwige. God is boven alle kennen verheven, maar Hij is ook de Barmhartige Die Zich in Zijn Schepping en aan Zijn volk in de geschiedenis telkens weer bekend maakt. Één maal de Eeuwige en één maal de Eeuwige, Mijn God: de Onkenbare, en de God Die Zich naar mij heeft toegewend. Ook van die Zich openbarende God wil David in eerste instantie niet meer dan stamelend zeggen: U bent zeer groot. Hoe kunnen we ooit de mystieke diepgang bevatten van de paar woorden die nu volgen: 'In majesteit [hod] en pracht [hadar] hebt U Zich gekleed . U, Die Zich hult in licht, als met een mantel, Die de hemel uitspant als een gordijn? Gods onbevattelijke grootheid zou vernietigend zijn, indien hij Zich niet had gehuld in een ‘mantel van licht’. De binnenste mantel [hod, majesteit] die Gods wezen bedekt, is de mantel van het eerste scheppingslicht. In het schijnsel van dit licht kon Adam van het ene einde van de wereld naar het andere einde kijken. Daaroverheen draagt God als het ware een tweede mantel [hadar, pracht]. Dat is de wereld van de engelen, kenbaar maar zuiver spiritueel (vgl. Alsjeich). Naast de innerlijke en spirituele zijde van de schepping beschrijft David het zichtbare, uiterlijke aspect ervan. De weerspiegeling van de buitenste mantel, die Gods onkenbare wezen bedekt, is de zichtbare kosmos. De kosmos toont als het ware het opperkleed waarin de Allerhoogste Zich heeft gehuld.
Ps104vlinder.gif (15391 bytes)Het Hebreeuwse woord voor wereld - ‘olam’ - bevat de woordstam ‘verbergen’. De schepping veronderstelt vanzelfsprekend de verborgenheid van een God, Die Zijn wezen in mantels verhuld heeft. Het kleinste stukje aarde is een miniem stofje op het kleed van de Schepper en maakt iets van Zijn aanwezigheid voor ons kenbaar. ‘Dit betekent dat ondanks Gods absolute transcendentie, letterlijk niets buiten God bestaat, omdat de wereld slechts een onvolkomen verschijning is van het Goddelijke. Vanuit ons beperkte menselijke gezichtspunt zijn wij van Hem gescheiden, maar in waarheid is dit verbeelding. De Goddelijke "ademhaling" moet de wereld voortdurend tot bestaan brengen. Als dit maar voor een moment zou stokken, keert de kosmos onmiddellijk naar haar staat van "niets" terug. Absoluut geoordeeld is daarom alles geheiligd en niets profaan, omdat alles deel heeft aan de Bron van Heiligheid’ (R.A. Foxbrunner, Habad). De mens moet zichzelf beschouwen als een verantwoordelijke dienaar, die staat tegenover de troon van Zijn Meester. Van God uit bezien, behoort de schepping Hem geheel en al toe, als ware het Zijn eigen opperkleed!©  2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag  

op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen zijn in beperkte oplage verkrijgbaar. Oningelijst € 280,- per stuk,
ingelijst € 340,- per stuk (beeldafmeting 30 cm. bij 40 cm.; lijst 50 cm. bij 60 cm.).

MailF1F2.gif (4196 bytes) Voor reacties en bestellingen van grafiek klik hier:  Contact via e-mail-adres

 

knoppijlter.gif (1108 bytes) Naar vorige psalm        knoppijl.gif (1102 bytes) Naar volgende psalm

 

mainbuttonhome.jpg (1520 bytes)